STRONA GŁÓWNA - SPSK w Strugach

SPSK w Strugach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne
Jesteśmy placówką prowadzoną
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
w Częstochowie

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach
Jajczaki 10
98-324 Wierzchlas
tel.:/43/ 8422593/ kom.: 5
07-055-392, 504-273-962
e-m
ail: pspstrugi@interia.pl
www.spskstrugi.szkola.pl
OGŁASZAMY NABÓR
NA NOWY ROK SZKOLNY
2017/2018Szkoła gwarantuje:

 • Indywidualne podejście do każdego dziecka.

 • Naukę w małych zespołach klasowych.

 • Obecność nauczyciela wspomagającego na każdej lekcji.

 • Nowoczesną bazę dydaktyczną; pracujemy z tablicą interaktywną oraz specjalistycznymi programami multimedialnymi.

 • Zajęcia w Integracyjnym Oddziale Przedszkolnym dla dzieci od 2,5 roku życia w godz. od 7.00 do 16.00.

 • Stałe zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z logopedą, rehabilitantem i psychologiem, specjalistą ds. autyzmu oraz tyflopedagogiem.

 • Godziny specjalistyczne: dogoterapia, arteterapia i muzykoterapia.

 • Zajęcia dodatkowe: koło taneczne, muzyczne, wyjazdy na basen, koło języka angielskiego, rytmika.

 • Zajęcia świetlicowe.

 • Możliwość korygowania wad postawy na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

 • Bezpłatne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dla dzieci z deficytami rozwojowymi i problemami w zdobywaniu wiedzy.

 • Budynek w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiadający podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety i przestronny korytarz.

 • Nieodpłatny dowóz busem przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnoscią z odległych miejscowości.


NASI UCZNIOWIE:

 • SĄ OTOCZENI WYJĄTKOWĄ OPIEKĄ

 • PRZEŁAMUJĄ WŁASNE BARIERY BIORĄC UDZIAŁ WE WSZYSTKICH UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH

 • ZDOBYWAJĄ NOWE UMIEJĘTNOŚCI

 • CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE I SWOBODNIE

 • SĄ DOWARTOŚCIOWANI I DOCENIANI

 • OSIĄGAJĄ SUKCESY
ZAPEWANIAMY DOWÓZ DZIECI
Z MIEJSCOWOŚCI ODLEGŁYCH OD SZKOŁY
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego