Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Strugach

E-mail
sp.strugi@spsk.edu.pl

Kontakt
504 273 962PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W STRUGACH

Przejdź do treści
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach powstała 1 września 2009 r. Inicjatorem powstania placówki była lokalna społeczność wsi Jajczaki – Strugi. Dodatkowo obawy rodziców mieszkańców wsi, którzy nie wiedzieli co będzie z ich niepełnosprawnymi dziećmi doprowadziło do stworzenia oddziałów integracyjnych, w których obok uczniów pełnosprawnych uczą się ich rówieśnicy z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Od tamtej pory nieustannie myślimy o przyszłości naszych uczniów, o tym by odnosili sukcesy na polu nauki i jednocześnie rozwijali się w przyjaznym, bezpiecznym środowisku, wśród ludzi otaczających ich troską i zrozumieniem. Pragniemy, aby każde dziecko odnalazło w  naszej szkole drugi dom i mogło w pełni realizować swoje talenty i uzdolnienia.
MISJA SZKOŁY
Przedmiotem działań Szkoły jest uczeń a nie klasa, osoba ludzka a nie zbiorowość.
Nauczanie i wychowanie w szkole oparte jest na zasadach doktryny katolickiej, która stanowi punkt odniesienia i inspiracji dla całej działalności szkoły. Prowadzony w niej proces kształcenia i wychowania zmierza ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia w postawie poszczególnych uczniów.
Plan wychowawczy opiera się na wartościach uniwersalnych, z uwzględnieniem szczególnej roli nauki Kościoła Katolickiego i Ewangelii w procesie wychowawczym. Wynika to z charakteru szkoły. Zmierzamy do takiego ukształtowania młodego człowieka, aby mógł on spełnić oczekiwania własne, swoich rodziców, był zdolny do podejmowania odpowiedzialności za swoje działanie w życiu rodzinnym i publicznym. Misją szkoły jest dążenie do integralnego rozwoju nauczycieli i uczniów.
WIZJA SZKOŁY
Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadzie dekalogu, miłości bliźniego, szacunku i wzajemnej pomocy.
Szkoła pomaga nauczycielom i uczniom w ich integralnym rozwoju.
Szkoła wychowuje młodzież do świadomej i pełnej postawy chrześcijanina, człowieka, Polaka.
Szkoła zwraca szczególną uwagę na wypracowanie pojęcia "dobra wspólnego" i poszanowanie jego wartości.

OFERUJEMY:
· Życzliwą współpracę służącą dobru dziecka
· Przyjazną uczniowi naukę w bezpiecznym środowisku szkolnym
· Edukację w małych zespołach klasowych
· Proces edukacyjno - wychowawczy, który prowadzi do rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego
· Indywidualną troskę o dzieci mające problemy w zdobywaniu wiedzy
· Staranne, systemowe przygotowanie do kolejnych etapów edukacji
· Indywidualizację kształcenia dla dzieci wyjątkowo uzdolnionych
· Szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych
· Zajęcia taneczne, gimnastykę korekcyjną, integrację sensoryczną
· Pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta
· Zajęcia w integracyjnym oddziale przedszkolnym dla dzieci od 2,5 roku życia w godz. od 7.00 do 16.00.
· Wsparcie w trudzie wychowania dziecka
· Ochronę i budowanie autorytetu rodziców jako pierwszych wychowawców
Uczymy i wychowujemy ...
 Dyrektor Piotr Makos

Wicedyrektor
Wychowawcy Oddziału Przedszkolnego
Wychowawcy klasy I
Wychowawcy klasy II
Wychowawcy klasy III
Wychowawcy klasy IV
Wychowawcy klasy V
Wychowawcy klasy VI
Wychowawcy klasy VII a
Wychowawcy klasy VII b
Wychowawcy klasy VIII
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach
Jajczaki 10
98-324 Wierzchlas
woj. łódzkie
adres e-mail: sp.strugi@spsk.edu.pl
Wróć do spisu treści