SPSK w Strugach

Idź do spisu treści

Menu główne

O NASMISJA SZKOŁY


Przedmiotem działań Szkoły jest uczeń a nie klasa, osoba ludzka a nie zbiorowość.

Nauczanie i wychowanie w szkole oparte jest na zasadach doktryny katolickiej, która stanowi punkt odniesienia i inspiracji dla całej działalności szkoły. Prowadzony w niej proces kształcenia i wychowania zmierza ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia w postawie poszczególnych uczniów.

Plan wychowawczy opiera się na wartościach uniwersalnych, z uwzględnieniem szczególnej roli nauki Kościoła Katolickiego i Ewangelii w procesie wychowawczym. Wynika to z charakteru szkoły. Zmierzamy do takiego ukształtowania młodego człowieka, aby mógł on spełnić oczekiwania własne, swoich rodziców, był zdolny do podejmowania odpowiedzialności za swoje działanie w życiu rodzinnym i publicznym. Misją szkoły jest dążenie do integralnego rozwoju nauczycieli i uczniów.


WIZJA SZKOŁY


Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadzie dekalogu, miłości bliźniego, szacunku i wzajemnej pomocy.
Szkoła pomaga nauczycielom i uczniom w ich integralnym rozwoju.
Szkoła wychowuje młodzież do świadomej i pełnej postawy chrześcijanina, człowieka, Polaka.
Szkoła zwraca szczególną uwagę na wypracowanie pojęcia "dobra wspólnego" i poszanowanie jego wartości.

OFERUJEMY:


· Życzliwą współpracę służącą dobru dziecka
· Przyjazną uczniowi naukę w bezpiecznym środowisku szkolnym
· Edukację w małych zespołach klasowych
· Proces edukacyjno - wychowawczy, który prowadzi do rozwoju fizycznego,
intelektualnego i duchowego
· Indywidualną troskę o dzieci mające problemy w zdobywaniu wiedzy
· Staranne, systemowe przygotowanie do kolejnych etapów edukacji
· Indywidualizację kształcenia dla dzieci wyjątkowo uzdolnionych
· Szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych
· Zajęcia taneczne, gimnastykę korekcyjną, integrację sensoryczną
· Pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta
· Zajęcia w integracyjnym oddziale przedszkolnym dla dzieci od 2,5 roku życia
w godz. od 7.00 do 16.00.
· Wsparcie w trudzie wychowania dziecka
· Ochronę i budowanie autorytetu rodziców jako pierwszych wychowawców

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego