SPSK w Strugach

Idź do spisu treści

Menu główne

REKRUTACJA

Zapraszamy Rodziców do zapisania dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej z  Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Strugach oraz oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny 2019/2020. Odpowiednią dokumentację znajdziecie Państwo w sekretariacie szkoły. Dodatkowe informacje udzielane są w szkole lub pod numerem telefonu placówki.


 
 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach
Jajczaki 10
98-324 Wierzchlas
tel.:/43/ 8422593/ kom.: 507-055-392, 504-273-962
e-m
ail: pspstrugi@interia.pl
www.spskstrugi.szkola.pl


OGŁASZAMY NABÓR
NA NOWY ROK SZKOLNY
201
9/2020Szkoła gwarantuje:

Indywidualne podejście do każdego dziecka.
Naukę w małych zespołach klasowych.
Obecność nauczyciela wspomagającego na każdej lekcji.
Nowoczesną bazę dydaktyczną; pracujemy z tablicą interaktywną oraz specjalistycznymi programami multimedialnymi.
Zajęcia w Integracyjnym Oddziale Przedszkolnym dla dzieci od 2,5 roku życia w godz. od 7.00 do 16.00.
Stałe zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z logopedą, rehabilitantem i psychologiem, specjalistą ds. autyzmu oraz tyflopedagogiem.
Godziny specjalistyczne: dogoterapia, arteterapia i muzykoterapia.
Zajęcia dodatkowe: koło taneczne, muzyczne, wyjazdy na basen, koło języka angielskiego, rytmika.
Zajęcia świetlicowe.
Możliwość korygowania wad postawy na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
Bezpłatne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dla dzieci z deficytami rozwojowymi i problemami w zdobywaniu wiedzy.
Budynek w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiadający podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety i przestronny korytarz.
Nieodpłatny dowóz busem przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnoscią z odległych miejscowości.


NASI UCZNIOWIE:


  • SĄ OTOCZENI WYJĄTKOWĄ OPIEKĄ

  • PRZEŁAMUJĄ WŁASNE BARIERY BIORĄC UDZIAŁ WE WSZYSTKICH UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH

  • ZDOBYWAJĄ NOWE UMIEJĘTNOŚCI

  • CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE I SWOBODNIE

  • SĄ DOWARTOŚCIOWANI I DOCENIANI

  • OSIĄGAJĄ SUKCESY
ZAPEWNIAMY DOWÓZ DZIECI
Z MIEJSCOWOŚCI ODLEGŁYCH OD SZKOŁY

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego