SPSK w Strugach

Idź do spisu treści

Menu główne

SAMORZĄD SZKOLNY
Szkoła  umożliwia uczniom podejmowanie twórczych działań, sprawia, by stali się współorganizatorami szkolnego życia. Podstawowym założeniem pracy samorządu powinien być rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi zasadami współżycia społecznego, podejmowanie działań zapewniających uczniom takie warunki, w których czuliby się dowartościowani, bezpieczni, aby respektowano ich prawa określone regulaminem.
Samorząd Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Strugach wychodzi z różnymi inicjatywami, jest organizatorem wielu imprez szkolnych.Skład Samorządu Szkolnego :


Przewodniczący
- Szymon Bartos
Z
astępca przewodniczącego - Krystian Kudra
Zastępca przewodniczącego - Filip Lach


Opiekun: Agnieszka Domagała

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego